הרצאות והשתתפות בפאנלים וסמינרים Lectures, panels and seminars

English Follows

כעיתונאי המכסה את שוודיה וחדשות חוץ אחרות בעיתונות הישראלית וכמחבר של ספרים בנושא הגירה אני מרצה ומשתתף בפאנלים, סמינרים וימי עיון שונים. בשנים האחרונות הופעתי במוסדות אקדמיים (מאוניברסיטת חיפה ועד ל-Stockholm School of Entrepreneurship) ובמסגרות שונות של העולם היהודי (מה-European Council of Jewish Communities, Paidea ועד Limmud Stockholm). כמו כן, אני מדבר בפני קבוצות עניין, חברות פרטיות, ארגוני חברה אזרחית ומועדוני קריאה. ניתן ליצור קשר ולתאם הרצאה בעברית או באנגלית בנושאים הבאים:

  • שוודיה – חברה, כלכלה, פוליטיקה, תרבות וקהילה יהודית.
  • התפוצה הישראלית באירופה (בהתבסס על ספרי "ארצך ומולדתך – התפוצה הישראלית באירופה").
  • חדשות חוץ – מהסוציאל-דמוקרטיה השוודית ועד הפרות זכויות-אדם ורצח-עם בעולם כולו.

As a journalist covering Sweden for the Israeli press and as an author of books on immigration, I conduct lectures and participate in panels and seminars. In recent years I have spoken at various academic institutes (from Haifa University to Stockholm School of Entrepreneurship) and in Jewish cultural institutions (such as the European Council of Jewish Communities, Paidea and Limmud Stockholm). I also speak for private companies, book clubs and interest groups.

Please feel free to contact me for booking Hebrew or English lectures on the following subjects:

* Sweden – Society, economics, politics, culture and Jewish affairs.

* The Israeli Diaspora in Europe (following my book "Leaving Zion – The Israeli Diaspora in Europe").

* Foreign Affairs – From the Swedish Welfare State to human rights violations and genocide worldwide.

davidstav@gmail.com

+ 46 732 615 767

Limmud Sweden 2021 – Sweden in the Israeli Press
הרצאה על שינג'יאנג פורום ג'נוסייד המכון לחקר השואה ורצח עם ירושלים, מאי 2021
ארצך ומולדתך: מסע בעקבות התפוצה הישראלית באירופה. שיחה בתיקון ליל שבועות, מאי 2021

Leaving Zion – The Israeli Diaspora in Europe, a talk online at Limmud 2021

הצלה, שיתוף פעולה והתבוננות מהצד – יהודים, שוודים ודנים במלחמת העולם השנייה.
הרצאה לעמותת מדריכי משלחות לפולין