The Marker

"לא הקרבנו חיי אדם כדי להציל את הכלכלה", ראיון עם שרת האוצר של שוודיה, יוני 2020

אלפרד נובל בכלל לא רצה לתת פרס נובל לכלכלה, אבל אז התערב הבנק, דצמבר 2016

11 אלף ש"ח בחודש, כך מרוויח עובד מק'דונלדס זוטר בשוודיה", ספטמבר 2013

הימין השוודי נוגס במודל הנורדי, אפריל 2013